Jak dopadly zkoušky na STV

1.kyuZkoušek na stupeň technické vyspělosti (STV) v karate Goju ryu, které se konaly ve středu 28. 6. 2017 od 17,30 hod. v tělocvičně na ul. Slezská (6.ZŠ) se zúčastnilo celkem 21 cvičenců. Zkoušení byli na STV od 8.kyu – 1.kyu. Všichni zúčastnění zkoušku úspěšně vykonali. Gratulujeme.