Úvod

Tento zkušební řád slouží pro lepší orientaci cvičenců. Zkušební řád ke stažení naleznete v sekci „Ke stažení“

Zkušební řád karate do Goju ryu

Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV kyu a DAN.Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný STV, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. Dále může zkušební komisař upřesnit techniky, aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Upřesňující techniky, aplikace a akce však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV. Zkoušený musí znát (zpaměti) všechny techniky na dané STV kyu nebo Dan.

Průběh zkoušky:

KIHON: (soubor technik cvičených na místě)

Každou techniku cvičenec vykonává na povel zkušebního komisaře opakovaně za sebou a s maximální koncentrací do doby, než dá zkušební komisař povel na ukončení cvičení.

KIHON IDO: (soubor základních technik v kombinacích v pohybu)

Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje stejnou techniku VZAD 5x do výchozího postavení (pokud není ve zkušebním řádu jinak např. mawate). Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.

OYO IDO: (bojové kamae s technikou v kombinacích v pohybu)

Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec s KAMAE opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje vykoná MAWATE a pokračuje 5x do výchozího postoje. Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.

KUMITE: (řízená nebo volná forma techniky ve dvojicích)

Každou útočnou i obranou techniku a kombinaci vykonávají cvičenci 5x. S maximálním nasazením.

KATA: (soubor technik proti fiktivnímu soupeři)

Cvičenec zacvičí danou kata dle směru a stylu.

KIHON BUNKAI KATA: (základní aplikace technik v kata)

Cvičenec provede celou aplikaci dané kata. Musí však dodržet dané útočné i obrané techniky kata. Výchozí postoj obránce je HD a útočník SD. (Opakované série kombinací technik mohou být cvičeny jen 1x).