Vysvětlívky ke zkušebnímu řádu

Vysvětlívky ke zkušebnímu řádu

Postoje:

ZD – zenkutsu dachi

SD – sanchin dachi

SHD – shiko dachi

KKD – kokutsu dachi

ZAD – zuri ashi dachi

ST – shizen tai (přirozený, event. „bojový“ postoj)

HD – heiko dachi

Posuny v postojích:

Ayumi ashi = chůze v před se střídáním polohy nohou

Ushiro ayumi ashi = chůze vzad se střídáním polohy nohou

Suri ashi = posun bez změny postavení nohou „pohyb začíná přední noha a zadní se k ní přisune“

Yose ashi (Cugi ashi) = posun bez změny postavení nohou „pohyb začíná zadní noha do ZAD a přední vykročí vpřed “

Tai sabaki = úhyb do strany

Postavení rukou v postoji:

Oi ruka = je přední ruka daného postoje

Gyaku ruka = je zadní ruka daného postoje

Postavení nohou v postoji:

Kizami = přední noha

Hineri = zadní noha

Směr pohybu:

Mae = vpřed

Yoko = do strany

Ushiro = dozadu

Směr postoje SHD:

SHD Heikaku = postoj rovnoběžně jako Heiko dachi

SHD Shakaku = postoj 45° (postavení zadní nohy k přední)

SHD Cyokaku = postoj 90° (postavení zadní nohy k přední)

Způsob rozdělení kumite:

TANREN KUMITE = základní forma kumite na místě (jen obrana bez protiútoku v HD,SD, UHD atd.).

KIHON IDO TANREN KUMITE = základní forma kumite s přesunem (jen obrana bez protiútoku v SD, ZD nebo SHD).

KIHON SANDAN UKE BARAI = základní forma kumite pro nácvik útoku a bloku na tři pásma (jodan, chudan a gedan).

KIHON YOKUSOKU KUMITE = základní forma kumite pro nácvik obrany a protiútoku výchozí postavení obránce je z HD.

YOKUSOKU KUMITE = základní forma nácviku řízeného kumite výchozího postoj je ST (bojový postoj) zpravidla forma ippon kumite (obrana a jeden protiútok) nihon kumite (obrana a max. dva protiútoky většinou se sražením soupeře na zem).

SANDAN UKE BARAI 1-4 = tradiční forma nácviku kumite TECHNIKA TŘÍ KROKŮ SD=SD=SHD s různou formou obtížnost(nácvik vzdálenosti, útoku a obrany).

NEKO ASHI DACHI KUMITE = základní forma nácviku řízeného kumite (útočník zahájí útok z NAD a obránce z HD do NAD, útočník střídá útoky při použití obou daných technik [kizami tsuki nebo ayumi ashi oi tsuki] obránce obrana i protiútok).

RANZOKU KUMITE = bojová forma řízeného nácviku kumite s opětovnou formou obrany a protiútoku (zpravidla útočník začíná technikou i končí poslední technikou).

RANZOKU KUMITE GEKISAI = forma ranzoku kumite kata GEKISAI DAI ICHI nebo NI.

GO NO SEN KUMITE = forma kumite obrana protiútok mezi tyto patří i yokusoku kumite a ranzoku kumite (tvrdá obrana a protiútok).

SEN NO SEN KUMITE = forma kumite s diai ( rychlejší protiútok než je útok).

SENZE NO SEN KUMITE = forma kumite vyhnutí se útoku a následným protiútokem (s využitím tai sabaki a jiných úhybů).

HEIKO KUMITE = forma nácviku kumite v HD za použití techni rukou (jsou dovoleny všechny techniky karate).

IPPON IDO KUMITE = rozvinutá forma HEIKO KUMITE s možností zapojení kopů (jen jeden krok vpřed nebo vzad vždy z výchozího postoje HD).

JIYU IPPON KUMITE = volný zápas na jeden bod (útočník i obránce zná útočnou techniku, obránce adekvátní obrana a protiútok).

JIYU KUMITE = volná forma zápasu kumite (možno bez omezení nebo s omezením) Všechny techniky v této skupině jsou prováděny libovolně (JIYU – volný). Cvičenci nemají určeno, jakým způsobem a kam mají vést své techniky.

RANDORI KUMITE = je forma kumite, která se obsahem blíží souboji. Podle obtížnosti ji z metodického hlediska dělíme na randori bez charakteru boje a s charakterem boje. Cílem randori je procvičit všechny dovednosti získané v předchozích formách kumite v podmínkách blížící se souboji.

KIHON BUNKAI = základní aplikace technik karate obránce začíná z výchozího postoje HD (převážně použito v KIHON BUNKAI KATA).

OYO BUNKAI = volná aplikace technik karate dle vlastního pojetí techniky ( např. OYO BUNKAI KATA).

Výraz v ( ) závorce – synonyma

Výraz v / / závorce – pro zkoušky platí obě možnosti, zkušební komisař může vybrat

Výraz v // druhá kombinace nebo ushiro (zpět)

Vypracoval: Jaromír MUSIL, GOJU RYU KARATE DO verze: 05/2006