5. DAN (černý pás)

1.DAN

KIHON:

KIHON techniky dle výběru zkušebního komisaře

KIHON IDO:

KIHON IDO Techniky dle výběru zkušebního komisaře

OYO IDO:

OYO IDO NO KAMAE dle výběru zkušebního komisaře

KUMITE:

JIYU KUMITE

RANDORI KUMITE

RANZOKU KUMITE GEKISAIDAI ICHI / NI

 

KATA:

Gekisai dai Ichi, Gekisai dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru, Sepai,

Sesan, Suparunpei, Kururunfa

KIHON BUNKAI:

Suparunpei, Kururunfa