4. DAN (černý pás)

1.DAN 

KIHON:

KIHON techniky dle výběru zkušebního komisaře

KIHON IDO:

KIHON IDO techniky dle výběru zkušebního komisaře

OYO IDO:

OYO IDO NO KAMAE dle výběru zkušebního komisaře

KUMITE:

JIYU KUMITE

RANDORI KUMITE

RANZOKU KUMITE GEKISAIDAI ICHI / NI

KATA:

Gekisai dai Ichi, Gekisai dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru,

Sepai, Sesan

KIHON BUNKAI:

Sepai, Sesan